Motoobleceni-kb.cz

Autoservis

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na všechny informace, které o vás může tento web shromažďovat prostřednictvím vašeho používání webových stránek, programů a produktů tohoto webu.

1. Definice

1.1 V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se používají následující podmínky:

1.1.1. „Správa tohoto webu (dále jen správce webu)“ – zaměstnanec pověřený správou webu, organizováním a/nebo prováděním zpracování osobních údajů a zpracováním osobních údajů Subjekt zpracování osobních údajů zaměstnance, který určuje jeho účel a složení, úkony (operace) prováděné s osobními údaji.

1.1.2 „Osobní údaje“: jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo identifikované nebo identifikované fyzické osoby (subjekt osobních údajů);

1.1.3 „zpracování osobních údajů“ – s použitím nebo bez použití automatizovaných nástrojů, včetně shromažďování, zaznamenávání, strukturování, shromažďování, ukládání, vyjasňování (aktualizace, úpravy) osobních údajů Jakákoli akce (operace) nebo soubor akcí ( provoz) provádět, extrahovat, používat, přenášet (distribuovat, poskytovat, zpřístupňovat), anonymizovat, blokovat, mazat nebo ničit osobní údaje.

1.1.4 „Důvěrnost osobních údajů“ je povinným požadavkem Provozovatele nebo jiné osoby mající přístup k Osobním údajům, aby bylo zabráněno šíření bez souhlasu Subjektu Osobních údajů nebo z jiných zákonných důvodů.

1.1.5 „Uživatelé Stránek (dále jen „Uživatelé“)“ znamená osoby, které přistupují na tyto Stránky přes internet a používají URL těchto Stránek.

1.1.6 „Cookie“ je malý kus dat odeslaný webovým serverem a uložený v počítači uživatele, který umožňuje webovému klientovi nebo webovému prohlížeči vytvořit požadavek HTTP při každé návštěvě stránky tohoto webu. Webový server. OTEVŘENO

1.1.7 „IP adresa“ znamená jedinečnou síťovou adresu uzlu počítačové sítě vytvořenou pomocí IP protokolu.

2. Obecná ustanovení

2.1 Používáním těchto webových stránek přijímáte tyto zásady ochrany osobních údajů a podmínky zpracování vašich osobních údajů.

2.2 POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, MUSÍTE PŘESTAT POUŽÍVAT TENTO WEB.

2.3 Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tyto webové stránky. Stránka nekontroluje a nenese odpovědnost za stránky třetích stran, na které mohou uživatelé procházet odkazy dostupné na stránce.

2.4 Správce stránek neověřuje pravost osobních údajů poskytnutých uživateli stránek.

3. Rozsah prohlášení o ochraně osobních údajů

3.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů zakládají odpovědnost správce stránek za zachování mlčenlivosti a zajištění režimu ochrany soukromí osobních údajů poskytnutých uživateli na žádost správce stránek.

3.2. Osobní údaje, jejichž zpracování je povoleno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, poskytuje uživatel při vyplnění registračního formuláře zpětné vazby na webu a obsahuje následující informace:

3.2.1 Uživatelské jméno;

3.2.2 E-mailová adresa (e-mail);

4. Účel shromažďování osobních údajů uživatelů

4.1 Osobní údaje uživatele mohou být použity správcem stránek pro následující účely:

4.1.1 Poskytovat uživatelům přístup k personalizovaným zdrojům na webu.

4.1.2 Vytváření zpětné vazby s vámi, včetně zasílání zpráv, dotazů na vaše používání webových stránek, vyřizování dotazů a vašich požadavků.

4.1.3 poskytovat uživatelům účinnou technickou podporu v případě problémů souvisejících s používáním webové stránky;

4.1.4 Poskytnout uživateli souhlas s e-maily a dalšími informacemi jménem tohoto webu;

4.1.5 Provádění reklamních aktivit se souhlasem uživatele.

4.1.6 Poskytovat uživatelům přístup k partnerským webovým stránkám nebo službám za účelem získání produktů, aktualizací a služeb;

5. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zpracování osobních údajů Uživatele je prováděno bez časového omezení zákonnými prostředky, a to i prostřednictvím informačních systémů osobních údajů, s využitím nebo bez použití automatizovaných nástrojů.

Adblock
detector